62

Anna Marciniak (ur. 1984), Pod taflą, 2021

add Sinun muistiinpanot 

Kohteen kuvaus

olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: A.M. 2021

Studiowała malarstwo oraz grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego oraz dyplom z ilustracji w pracowni prof. Zygmunta Januszewskiego. Stypendystka Ministerstwa Kultury ( Roczne Stypendium Twórcze 2006 ). Zajmuje się malarstwem olejnym, asamblażem, ilustracją książkową oraz kreacją i projektowaniem graficznym.
Ważniejsze wystawy i publikacje:
2022 - Wystawa “Puzzle ze wspomnień II” –Galeria Gaude Mater, Częstochowa
2022 – Wystawa zbiorowa „Sztuki w Krzakach” – Noc Muzeów 2022 Warszawa
2022 - Wystawa “Puzzle ze wspomnień” - Dzwonnica Kultury, Kazimierz Dolny
2022 - Zbiorowa Wystawa Sztuki Młodej - Pragaleria w Warszawie
2022 - Bruxelles Art Vue - Publikacja Power of Color 2021
2021 - Teatr 6 Piętro w Warszawie - Wystawa Przedaukcyjna
2021 - Pokonkursowa wystawa "Portret Ksawerego" Pałacyk Ksawerego
Konopackiego w Warszawie
2021 - Zbiorowa Wystawa Sztuki Młodej - Pragaleria w Warszawie
2020 - Zbiorowa Wystawa Sztuki Młodej - Pragaleria w Warszawie
2017 - Publikacja książki "Wyzwania dla Warszawy" z autorskimi ilustracjami
2016 - Wystawa poplenerowa - Miejska Galeria Sztuki - Sozopol Bułgaria
2014 - Wystawa poplenerowa - Miejska Galeria Sztuki - Sozopol Bułgaria
2012- Wystawa zbiorowa „Ericsson Komunikacja Warszawa” Galeria
Ericsson w Warszawie
2010 - Wystawa "Obrazy" / z Agnieszką Kwiatkowską / - Centralny Basen
Artystyczny w Warszawie
2009 - Wystawa zbiorowa "Kierunek Praga" - Galeria Konferencyjna Warszawa
2009 - Wystawa Pracowni Ilustracji ASP w Warszawie - Wydział Grafiki ASP
2006 - Realizacja autorskiego muralu " Psy wyprowadzamy wyłącznie na smyczy"
/ z Michałem Frydrychem / Warszawa Praga
2005 - Wystawa "Siatka na Pustyni" / z Viktorem Dyndo / - Galeria Ogród Zimowy,
PKiN w Warszawie
2005 - Wystawa " Dłużew w Studio" - Teatr Studio Warszawa
2005 - Polsko - Francuska Wystawa zbiorowa malarstwa „Orlean” Orlean, Francja

O cyklu „Puzzle ze wspomnień”
Cykl obrazów pt. "Puzzle ze wspomnień" to malarski zapis historii znanych mi ludzi. Inspiracją do tych kompozycji są kadry, małe cząstki, impresje z życia, będące odbiciem ich pragnień, marzeń, bolączek czy fascynacji. Malarski język jakim się posługuję nie opisuje ich dosłownie. Przy pomocy malarskich środków odtwarzam kalki z charakteru, ze sposobu widzenia świata każdego z bohaterów.
Jedni pragną wyrazić radość z pięknej chwili, ze słonecznego dnia wykradzionego codzienności. Inni natomiast zatapiają się w smutku i depresji , w uczuciu straty i osamotnienia. Jeszcze inni emanują silną, erotyczną energią, która bije od nich pomimo milczenia. Są też i tacy, którzy zdali sobie właśnie sprawę , że ich czas dobiega końca i nie walczą z tym. Pozwalają na szlachetne , powolne znikanie, na rozpływanie się w rzeczywistości, blaknięcie. Jako wrażliwy obserwator filtruję te stany bardzo dokładnie, przyswajam i próbuję tłumaczyć na język malarski.
Huutokauppa
Wakacyjna Aukcja Młoda
gavel
Päivämäärä
13 Heinäkuu 2022
date_range
Lähtöhinta
107 EUR
Vasarahinta
128 EUR
Vasarahinta ilman huutokauppan provisiota
107 EUR
Korkeampi tarjous
120%
Näytöt: 113 | Suosikit: 1
Huutokauppa

Pragaleria

Wakacyjna Aukcja Młoda
Päivämäärä
13 Heinäkuu 2022
Huutokaupan kulku

Kaikki listatut kohteet huutokaupataan

Toimituskustannukset

Huutokaupan provisio
20.00%
OneBid ei veloita ylimääräisiä huutokauppakuluja.
Korotukset
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Säännöt ja ehdot
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Pragalerią ekspertów.
 4. Pragaleria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii, we wskazanym  przez  Pragalerię  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 6. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Pragaleria zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 14. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Pragaleria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pragalerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 18. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 19. W przypadku aukcji charytatywnej Pragaleria nie oferuje możliwości wystawienia faktur. Środki wpłacone przez kupującego traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji Promocji Sztuki Polskiej.
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 21. Przepisy:

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Pragaleria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Pragaleria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Pragaleria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
Huutokaupasta


FAQ
Tietoa myyjästä
Pragaleria
Yhteystiedot
Pragaleria Młoda Sztuka
room
ul. Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48796798853

Asiakkaat, jotka ostavat tämän taiteilijan teoksia, ostivat myös

keyboard_arrow_up
+